Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w stosunku do:

 • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) ,
 • spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 3, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wybór prowadzenia pełnej księgowości oznacza więcej obowiązków. Jest to m.in prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych, do których należą bilans, rachunek zysków i strat itd.

W takim przypadku warto zlecić prowadzenie rachunkowości doświadczonej księgowej.  

Zakres naszych usług obejmuje:

 • opracowanie Polityki Rachunkowości Firmy, Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • kompleksowe sporządzenie Sprawozdania Finansowego (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne oraz Zestawienie Zmian w Kapitałach),
 • kompleksowe prowadzenie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz wysyłanie pliku JPK-Vat,
 • prowadzenie ewidencji importu oraz WNT i WDT, oraz sporządzanie informacji VAT-UE,
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na CIT oraz sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8,
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych,
 • wysyłka e-deklaracji w imieniu podatników.

2022 Rachunkowość 4 YOU Usługi księgowe | Nowe Tłoki | Wolsztyn | Polityka prywatności
Księgowość dla Spółek

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem